Os alunos do 7º ano da Escola de Santo António construíram bonitas maquetas alusivas a diferentes patrimónios culturais e naturais do mundo.

Scroll to Top